Преводачът Крум Крумов спечели почетна награда

Много сме щастливи да споделим с вас, че на 18 ноември в Полския институт в София бе обявен носителят на наградата „Ванда Смоховска-Петрова“. И той… е преводачът на една от най-любимите ни ICU книги – „Чувствителният разказвач“. Да, наградата отива при Крум Крумов. Според официалната формулировка тя се присъжда за „значителни постижения в областта на научния и художествения превод на полски автори“. 

„С превода на тези есета Крум Крумов прави нещо повече от това да обогати присъствието на Олга Токарчук, един от най-важните съвременни автори не само в ареала на полската словесност и духовния обем на Средна Европа, но и в литературните течения на Континента – пише Иван П. Петров, чиято обоснована номинация е една от трите, получени в полза на Крум. – С тези текстове българският читател вече разполага с необходимия инструментариум, с който да улови част от останалите все още мътни нишки във вече познатите текстове на авторката у нас. Но тяхното достойнство се изразява не само като нужната надстройка върху постигнатото и от други преводачи в миналото – самите есета са стабилен фундамент, върху който бъдещите преводи на Токарчук ще стъпват, понеже сборникът задава набора от кодове, присъщи на авторовата парадигма на мислене и художествено усещане.“ 

На церемонията Крум прие отличието с вълнение и благодарност. „Светът има нужда от преводачи, автори, артисти – каза той, – винаги е имал, но днес, когато залежите от смисъл, както пише Георги Господинов, са най-бързо изчерпващият се ресурс, смея да твърдя, че наличието на тези чувствителни специалисти е спасително не само за хората от нашата кръвна група, но и за онези, които по различни причини не творят, превеждат, или пишат… Светът не е очевиден и не може да бъде обяснен само с нещата, които могат да бъдат пипнати, купени, продадени или притежавани. Ако и вие усещате с цялото си същество, че идвате от страната Метакси, тогава показвайте гордо паспорта си, позволете си да бъдете чудати, цветни, множествени личности….“

Наградата е учредена от Института за литература към БАН и Полския институт в София през 2017 година. Благодарности към журито в състав: доц. д-р Пенка Ватова, директор на Института за литература (БАН); Ивона Якушко-Дудка, и. д. директор на Полския институт в София; проф. дфн Боян Биолчев; проф. дфн Правда Спасова и проф. д-р Михаил Неделчев.

Имаме и още една радост за деня, пак свързана с Полша и полската литература – излизането на чудесните „Чудати разкази“ от Олга Токарчук. Вижте краткото видео с думи от авторката.