Съставител и редактор: Невена Дишлиева-Кръстева

Дизайн на корицата: Люба Халева

a3Screen Shot 09-11-15 at 05.53 PM

„Книга за петте посоки на света – Изток. Запад. Север. Юг. Аз.“ (Кремена Михайлова)
„Оказва се, че няма тук и там пространство. Няма наши си и чужди. Различните начини на справяне с емиграцията изграждат едно мащабно, огромно и чаровно близко Аз на мигрантското сърце, което бие на езика на родината.“ (Темз Арабаджиева)
„Този куфар е безценен, защото събира историите, от които после ще пораснат семейни легенди.“ (Милена Ташева)
„Отгърнете тази книга – ще видите, че да пътуваш има милион начини и възможности.“ (Христо Блажев)
„Сборник, събрал шепа човешки истории, които разказват какво е да си там отвън, колко е струвало и заслужава ли си.“ (Мартин Касабов)
„Куфарът на брат ми се чете на един дъх. Не е изключено обаче да се преглъща със солени сълзи и събудени мисли за онези твои случени или неслучени емиграции и пътища, за онези твои останали или заминали надалеч близки, които не спират да ти липсват, вдъхновяват, учат.“ (Павлина Радославова)
„Това, което най-много ме изуми, бе как всички истории едновременно си приличат и се различават. Всички те съдържат в себе си една дума, умело стаена под булото на миграцията. Тази дума е свобода.“ (Милена Трендафилова)